35 års erfaring​

Stor tilfredshed​

Højt fagligt niveau​

Åbningstider:

Man:

Tir:

Ons:​

Tors:

Fre:

​8.00 - 16.00

8.00 - 18.00

8.00 - 16.00

8.00 - 15.30

8.00 - 13.30

Telefontid:

Man - Tors:

Fre:

8.00 - 15.00​

​8.00 - 13.00

Tandfyldninger​

Valg af materialer

Når du får lavet en tand, afhænger valget af materiale af flere faktorer:

​1. Hvor stor er defekten, som skal repareres?

Jo større defekt des stærkere materiale - det giver næsten sig selv. Tandlægen opstiller her forskellige løsningsmodeller for dig.

​2. hvilke krav der stilles til fyldningen,

herunder:
a. kosmetik
b. den aktuelle tands belastning
c. tandens betydning for tandsættet
d. tandens prognose


3. hvor meget man vil ofre på tanden?
Det er vigtigt, at du i den enkelte situation gør op med dig selv: Hvad betyder dine tænder for dig? Hvor mange penge vil du bruge på dine tænder nu og i fremtiden? Oftest er det ikke nødvendigt med de store overvejelser, men denne manøvre er vigtig på sigt.Den kosmetiske løsning: betyder valg mellem følgende materialer: Plastfyldning (se nedenfor), porcelænsfacader eller porcelænskrone. De to sidstnævnte er langtidsholdbare og dyrere løsninger.

Plastfyldninger

Generationer af børn og unge har fået fremstillet sølvplomber i tænderne. Det ser ikke altid lige pænt ud. Plast bruges i dag som fyldningsmateriale. Plast er mere kompliceret og mere tidskrævende at arbejde med end det tidligere anvendte sølvamalgam.​

Fortænderne/Kindtænder

Man kan konstruere gode og meget flotte plastfyldninger til fortænderne og kindtænderne, hvor prisen bestemmes af størrelsen og kravet til fyldningen - typisk fra 350,- kr. for den mindste fyldning til 1800,- kr. for den største fyldning.​

Eftersmerter

Nogle oplever smerter i en periode efter plastfyldningen er lagt. Nye plastteknikker har dog reduceret dette antal betydeligt.Samtidig jo større defekt (hul) i tanden, og jo større belastning tanden udsættes for, des større krav stilles til plastfyldningen og des større risiko for eftersmerter.

I hvert enkelt tilfælde, er det derfor vigtigt, at tandlægen vurderer, om en plastfyldning er den korrekte behandling for tanden, eller om den mere langtidsholdbare løsning med porcelæn skal foretrækkes.

​FAKTA: PLAST ERSTATTER SØLV.

​Kilde: 24.10.2008 |Tandlæge og samfund, Af Trine Ganer

Sundhedsstyrelsen: Plast skal være førstevalg

Fremover skal plast erstatte amalgam i de fleste fyldninger. Det fremgår af en ny vejledning fra Sundhedsstyrelsen. Patienternes mulighed for at vælge en relativt billig fyldning bortfalder dermed i mange tilfælde, og de tandlæger, der i dag laver mange amalgamfyldninger, må jf. vejledningen indstille sig på i højere grad at skulle anvende plast.

Sundhedsstyrelsen har netop udsendt en ny vejledning, der indeholder nye retningslinjer for, hvornår de forskellige fyldningsmaterialer skal anvendes. Vejledningen kommer sammen med en ny bekendtgørelse, der indebærer, at alle typer af fyldninger nu udløser tilskud fra det offentlige (jf. Dansk Tandlægeforening).

Baggrunden er, at Miljøstyrelsen ventes snart at kræve yderligere indskrænkning i brugen af kviksølvholdige produkter – heriblandt amalgam. Indskrænkningen sker således med miljømæssig begrundelse sammenholdt med, at Sundhedsstyrelsen nu vurderer, at plastmaterialer i dag er så holdbare, at de kan erstatte amalgam i langt de fleste tilfælde.

Sundhedsstyrelsens nye vejledning siger på den baggrund, at plast nu kan benyttes ved alle typer af fyldninger, og er der tale om førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal plasten være det primære valg.

Amalgam er ikke dømt helt ude i de nye retningslinjer. Det er stadig tilladt at bruge sølvamalgam i visse tilfælde, men der er blevet færre indikationer, hvorpå man må bruge materialet (se faktaboks senere).

Patienters valgmulighed bortfalder

I mange af de situationer, hvor patienterne før i tiden havde et valg mellem amalgam og plast, betyder de nye retningslinjer nu, at den valgmulighed bortfalder. Sundhedsstyrelsen kræver simpelthen, at der anvendes plast, medmindre der er »manglende mulighed for tørlægning, vanskelig tilgængelighed af kavitet, specielt stor kavitet eller stor afstand til nabotand«, som det fremgår af vejledningen.

Til gengæld bliver plastfyldninger billigere for de grupper, der modtager tilskud til tandbehandling fra kommunen – bl.a. mindrebemidlede folkepensionister og førtidspensionister. Det skyldes, at det offentlige (der tidligere hed sygesikringen), som beskrevet ovenfor, netop har ændret i sit tilskud til fyldninger. Frem for kun at give tilskud til amalgam giver man nu også til plast og glasionomer. Og disse behandlinger udløser nu dermed også tilskud hos kommunerne.

Ændringerne i tilskud er udgiftsneutrale for staten, da pengene til plast tages fra de nuværende tilskud til amalgamfyldninger. Til gengæld bliver det sandsynligvis dyrere for kommunerne, da de som nævnt ovenfor fremover skal dække en del af bl.a. pensionisternes udgifter til fyldninger af plast og glasionomer. Kommunerne er imidlertid kompenseret for denne ekstraudgift, hvorfor kommunerne ikke umiddelbart kan undlade at følge vejledningen af økonomiske årsager.

Nogle klinikker må ændre praksis

I hvor høj grad man kommer til at mærke de nye retningslinjer på tandklinikkerne, afhænger af, hvor ofte man anvender amalgam i dag. På mange klinikker er det helt eller næsten helt afskaffet, mens tandlæger på andre klinikker stadig behandler mange tænder med sølvamalgam. Det forklarer chefkonsulent i Tandlægeforeningen Christian Holt.

– Amalgam har jo været stærkt på retur i de senere år, så mange tandlæger vil ikke skulle ændre praksis som følge af den nye vejledning. De har allerede foretaget skiftet fra amalgam til plast for længe siden. Men på nogle klinikker anvendes der stadig ofte amalgam, og her kommer den nye vejledning til at betyde noget. Man skal simpelthen til at lave flere plastfyldninger, siger Christian Holt.

​​Han vurderer, at det bl.a. kan resultere i øget ventetid for patienterne.

– De klinikker, der i dag bruger amalgam i stor udstrækning, er ofte klinikker i yderområderne, som har et stort patientgrundlag. Når man på de klinikker skal til at lave flere plast- frem for amalgamfyldninger, kommer det selvfølgelig til at tage længere tid pr. fyldning, og der kan dermed ikke behandles så mange patienter som tidligere, vurderer Christian Holt.

1. FAKTABOKS:

Uddrag fra den nye bekendtgørelse »Vejledning om anvendelse af tandfyldningsmaterialer«:

2. Plastmateriale

Plastmateriale kan finde anvendelse ved alle typer tandfyldninger. Ved førstegangsfyldninger, hvor der ikke anvendes glasionomer, skal det primære valg være plastmateriale.

3. Amalgam (sølvamalgam)

Sølvamalgam kan anvendes ved fyldningsterapi i blivende kindtænder i de tilfælde, hvor det er åbenbart, at en fyldning i dette materiale vil have den bedste holdbarhed. Disse tilfælde er afgrænset til tandbehandlinger med manglende mulighed for tørlægning, vanskelig tilgængelighed af kavitet, specielt stor kavitet eller stor afstand til nabotand.

4. Glasionomer

Glasionomer finder typisk anvendelse ved fyldningsterapi af gingivale cariesangreb, usurer, ved tunnel- og brøndpræparationer, som isolations- og opfyldningsmateriale, som langtidsprovisorium samt til alle typer fyldninger i primære tænder.

5. Udskiftning af fyldning

Der skal som udgangspunkt foreligge en sundhedsfaglig indikation, når en permanent fyldning af plast, glasionomer eller amalgam udskiftes.

Læs hele vejledningen på www.retsinformation.dk under »nummer« skriver man 9670, og under »år« skriver man 2008.

FAQ:

FAQ om sundhedsstyrelsens vejledning

En del tandlæger har på det seneste kontaktet Tandlægeforeningen med spørgsmål til de nye regler for tilskud og den nye vejledning. Her er et par af de hyppigst stillede spørgsmål. 

En patient vil gerne have skiftet en amalgamfyldning i en kindtand til plast. Får patienten tilskud?

Hvis fyldningen udskiftes på sundhedsfaglig indikation – fx hvis den er knækket, hvis kanttilslutningen ikke er i orden e.l., udløser behandlingen tilskud. Det er også tilfældet, hvis det kun er en del af fyldningen, der er beskadiget, og man derfor kun udskifter denne del.

Skal fyldningen derimod udelukkende udskiftes som følge af et kosmetisk begrundet ønske fra patienten, udløser behandlingen ikke tilskud. Og det er i øvrigt også i strid med Sundhedsstyrelsens nye vejledning, da der som udgangspunkt skal være en sundhedsfaglig indikation, hvis man skifter en fyldning. Det skal i den forbindelse nævnes, at det af vejledningen fremgår, at det er vigtigt at journalføre baggrunden for at udskifte fyldningen, samt hvilken information patienten har fået.

Hvad gør Tandlægen, hvis patienten insisterer på at få lagt sølvamalgam? Må Tandlægen så imødekomme patientens ønske?

Nej – ikke medmindre indikationerne for anvendelse af amalgam er opfyldt (se faktaboks). Baggrunden er Miljøstyrelsens ønske om at begrænse brugen af kviksølvholdigt materiale. 

Skal Tandlægen stadig bruge ydelsesnumrene 1411, 1421, 1412, 1422, 1413 og 1423?

Nej. Fremover skal der ikke indberettes 1-3-fladede fyldninger (med slid på okklusion) i præmolarer og molarer, da de nu bliver afregnet som enten 1504/1554 eller 1509/1559. De gamle numre er derfor inaktive og vil på sigt blive fjernet.

Man skal imidlertid indtil videre fortsat indberette 4- og 5-fladede fyldninger; altså 1414, 1415, 1424 og 1425.

Betyder det, at der ikke længere er forskel på ydelsesnumrene, afhængigt af om fyldningen lægges i en molar eller en præmolar?

Korrekt. Der er ikke længere forskel.

ForsideHvem er viHvad laver viØkonomiOnline Booking

Kontakt

​Tandlægerne Grangårdscentret

9530 Støvring

Telefon: 98 37 20 38

Send mail - Find vej

Åbningstider:

Man:

Tir:

Ons:​

Tors:

Fre:

​8.00 - 16.00

8.00 - 18.00

8.00 - 16.00

8.00 - 15.30

8.00 - 13.30

Telefontid:

Man - Tors:

Fre:

8.00 - 15.00​

​8.00 - 13.00

ADRESSE:

Tandlægerne Grangårdscentret

Grangårdscentret 31

9530 Støvring

Tlf. 98 37 20 38

Send en mail

CVR: 38682903​

GODE LINKS:

​Vurderet 5 / 5 stjerner på baggrund af 25 anmeldelser på Facebook